מאמרים

מזל טוב - חלק שני

תעודת זהות ישראלית, לזוגות שנרשמו ברבנות- אישור מהרבנות על רישום לנישואין, לזוגות נשואים- תעודת נישואין, בכל מקרה יש להמציא מקצין העיר אישור על שירות בצה"ל או בשירות לאומי, פרטים מלאים כולל תעודות זהות על אחים ואחיות.

התיישבות באזורים מסוימים יוסיפו ניקוד לסיוע, סכום הסיוע בלקיחת משכנתא מחושב על פי נקודות זכות הנצברות בהתאם לקריטריונים ונרשמות בתעודת הזכאות, כך שבעלי ניקוד של 999 אינם זכאים לסיוע ובעלי ניקוד של 1000 ומעלה יהיו זכאים לסיוע של משרד הבינוי והשיכון, אליו בדרך כלל נצטרך לבצע הלוואת השלמה מהבנק. כדאי להבין כי משרד הבינוי והשיכון מעניק את הטבות הסיוע למגזרים השונים וביניהם נמנים זוגות נשואים צעירים, רווקים מעל גיל 30, משפחות חד הוריות ועוד.

לשם קבלת המשכנתא מהבנק, יש להמציא בטחונות לשעבוד הנכס במידה וההלוואה לא תיפרע, הבנק זכאי לדרוש ערבים במקרים מסוימים ולדרוש עמלת פירעון מוקדם, פוליסת ביטוח משכנתא היא בן הביטחונות שנצטרך להציג. כדאי להשתמש במחשבון משכנתא לחישוב נכון של הסכומים.

חזרה לחלק ראשון